Στήριξη Οριζόντιων Υδρορροών

Το σύστημα στερέωσης της υδρορροής, αποτελεί θεμελιώδες  στοιχείο της εγκατάστασης. Θα πρέπει να επιτρέπει την βέλτιστη προσαρμογή της υδρορροής σε διαφορετικά γείσα, προσόψεις και στέγες, λαμβάνοντας υπ όψιν όλους τους τύπους κλιματικών απαιτήσεων 

YdroCanal-Εσωτερικό στήριγμα οριζοντίων

YdroCanal-Κρυφό στήριγμα καθέτου

YdroCanal-Στήριγμα κεραμιδιού οριζόντιας υδρορροής

Στήριγμα Κεραμιδιού

YdroCanal-Εσωτερικό στήριγμα με ουρά οριζόντιας υδρορροής