Το σύστημα στερέωσης της υδρορροής αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εγκατάστασης. Θα πρέπει να
επιτρέπει τη βέλτιστη προσαρμογή της υδρορροής σε διαφορετικά γείσα, προσόψεις και στέγες,
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους κλιματικών απαιτήσεων

or1.jpg