Στήριγμα με ουρά

YdroCanal-Εσωτερικό στήριγμα με ουρά οριζόντιας υδρορροής