Φ 80

YdroCanal - Γωνία κάθετης υδρορροής στρογγυλής