ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΘΑΙΟ;

Η ιδανική προεξοχή είναι στα 4-5εκ από το στηθαίο. Βέβαια, σε περιπτώσεις που το κεραμίδι προεξέχει περισσότερο υπάρχουν και τα αντίστοιχα στηρίγματα όπου μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά.

Kostas Agrafiotis