ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ;

Όχι, η τοποθέτηση των υδρορροών μπορεί να γίνει πριν μπουν τα κεραμίδια και εφόσον υπάρχουν τα καδρόνια από τα οποία γίνεται και η στήριξή τους.

Kostas Agrafiotis