Έξοδος νερού Φ75

YdroCanal-Έξοδος νερού Φ75 για κορνιζαριστή λούκι