Έξοδος νερού Φ75

YdroCanal- Έξοδος νερού στρογγυλής υδρορροής